15 kwietnia 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jednym z patronów Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w 2021 r. został Kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Tysiąclecia.

Temat tegorocznej, specjalnej edycji Sejmu Dzieci i Młodzieży brzmi:

Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia.

W jaki sposób możesz wykorzystać nauki kardynała Stefana Wyszyńskiego w obecnej rzeczywistości w odniesieniu do swojego życia, do życia Twojej rodziny lub społeczności, w której mieszkasz?

Celem tak sformułowanego tematu jest zachęcenie młodych ludzi do przyjrzenia się bliżej postaci Wielkiego Polaka oraz sięgnięcia do Jego nauki. Do udziału w konkursie zapraszamy dwuosobowe zespoły uczniów w wieku od 13 do 18 lat tej samej szkoły lub zespołu szkół.

Rejestracja zespołu na platformie internetowej jest możliwa tylko do 6 maja do godz. 15.00. natomiast zespoły mają czas na opublikowanie relacji z wykonania zadania rekrutacyjnego na platformie SDiM do 13 maja 2021 r. do godz. 23:59.

Regulamin udziału w projekcie oraz przewodnik z informacjami, w jaki sposób należy wykonać zdanie rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej sdim.sejm.gov.pl

Zachęcamy także do sprawdzania oficjalnej strony SDiM na Facebooku: www.facebook.com/sejmdzieciimlodziezy

Przypominamy, że od 1994 r. organizatorem Sejmu Dzieci i Młodzieży jest Kancelaria Sejmu, a do grona współorganizatorów należą: Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Ułatwienia dostępu