12 maja 2021

Zarządzenia 2021/2022

Zarządzenie Nr 7/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Zmiana terminów eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022/

Załącznik do zarządzenia Nr 7/2022 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 1 lutego 2022 r.
/Terminarz konkursów przedmiotowych/

Zarządzenie Nr 25/2021 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022/

Zarządzenie Nr 36/2021 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Powołanie wojewódzkich komisji konkursowych w roku szkolnym 2021/2022/

Zarządzenie Nr 60/2021 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Zmiana w składzie wojewódzkiej komisji konkursowej z języka niemieckiego/

Zarządzenie Nr 74/2021 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Zatwierdzenie regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022/

Załącznik do Zarządzenia Nr 74/2021 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 września 2021 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2021/2022/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie/

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Klauzula informacyjna/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz konkursów przedmiotowych/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/

Ułatwienia dostępu