14 maja 2021

Specjalistyczne szkolenie z zakresu zasad ruchu drogowego i warsztaty z zakresu egzaminowania kandydatów na kartę rowerową

Dyrektorzy, Nauczyciele
szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego
 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 14 czerwca 2021 r. odbędzie się szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej. Organizatorem szkolenia jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

Celem szkolenia jest utrwalenie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad ruchu drogowego oraz organizacji przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową dla uczniów szkół podstawowych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnictwo będzie potwierdzone wydaniem zaświadczenia.

Czas trwania szkolenia: 6 godzin lekcyjnych (od godz. 9.00).

Formuła szkolenia będzie uzależniona od liczby zgłoszeń – w siedzibie WORD Olsztyn (ul. Towarowa 17 B – budynek szkoleń) lub on-line (informacja zostanie przekazana wszystkim zainteresowanym do 7 czerwca 2021 r.).

Program szkolenia obejmuje:

  1. Podstawy prawne regulujące szkolenie, egzaminowanie i wydawanie karty rowerowej.
  2. Przepisy ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych i rowerzystów.
  3. Warunki techniczne pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – warunki techniczne roweru i wózka rowerowego.
  4. Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
  5. Zasady organizacji i przeprowadzania egzaminu teoretyczno – praktycznego.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia w formie skanu na adres e-mail: j.sniady@word.olsztyn.pl do dnia 4 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie (zakładka: szkolenia).

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Karta zgłoszenia na szkolenie
Data: 2021-05-14, rozmiar: 224 KB

Ułatwienia dostępu