31 maja 2021

Działania profilaktyczne przeciwko handlowi ludźmi

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wakacjami, proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na uwrażliwienie uczniów w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Poważne zagrożenie stanowi handel ludźmi. Na zetknięcie się z grupami przestępczymi, trudniącymi się handlem ludźmi narażone są szczególnie osoby planujące wyjazd za granicę w poszukiwaniu pracy, ale również młodzi ludzie wyjeżdżający na wakacyjny wypoczynek.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z apelem o przekazanie uczniom, ich rodzicom oraz pedagogom informacji o przestępstwie, jakim jest handel ludźmi i o tym, jak nie stać się jego ofiarą. Proszę Państwa o rozważenie możliwości przeprowadzenia w szkołach godzin wychowawczych dla młodzieży, uwzględniających tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.gov.pl/web/handel-ludzmi. Na portalu znajdą Państwo szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, a także materiały informacyjne, filmy edukacyjne, scenariusze do wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Cenną pomocą dla młodzieży i wychowawców prowadzących zajęcia z uczniami będzie komiks „Nie jesteś na sprzedaż”. Komiks ten jest dostępny w formie elektronicznej na wskazanej powyżej stronie MSWiA.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania informacyjne podniosą świadomość młodzieży i wpłyną na jej bezpieczeństwo.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Ułatwienia dostępu