26 maja 2021

„Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom w ruchu drogowym” – spotkanie online

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 2 czerwca 2021 r. (środa) w godzinach 11.50 – 12.50 na platformie Zoom odbędzie się spotkanie on-line „Czy wiesz, że możesz mówić nie… zagrożeniom  w ruchu drogowym” adresowane do uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie, Kuratorium Oświaty
w Olsztynie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”.
Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

 

Spotkanie online poprowadzą ekspert Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, asystent ds. profilaktyki ruchu drogowego Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie.

 

Podczas spotkania omówione zostaną m.in.:

  1. Uprawnienia do kierowania pojazdami. Jakie warunki i kwalifikacje powinien posiadać kandydat do prawa jazdy.
  2. Skutki ryzykownych zachowań kierujących pojazdami, w powiązaniu z odpowiedzialnością karną.
  3. Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego oraz urządzeń wspomagających ruch – zmiany w przepisach ruchu drogowego.

 

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 31 maja 2021 r. lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu do uczestnictwa w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Link do spotkania online zostanie przesłany w dniu poprzedzającym spotkanie na adresy mailowe wskazane w zgłoszeniu.

Szkoła biorąca udział w spotkaniu otrzyma certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Formularz zgłoszeniowy – Rejestracja zakończona

 

UWAGA!

Po wysłaniu formularza otrzymają Państwo informację, która oznacza wysłanie zgłoszenia.

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

Ułatwienia dostępu