7 czerwca 2021

Sejm Dzieci i Młodzieży – lista laureatów

Informujemy, że Kancelaria Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ogłosiła wyniki Konkursu organizowanego w ramach udziału w Sejmie Dzieci i Młodzieży z tematem wiodącym: „Śladami Kardynała Stefana Wyszyńskiego – w poszukiwaniu drogowskazów we współczesnym świecie według wartości i ideałów Prymasa Tysiąclecia”.

Wśród 460 laureatów Konkursu znajduje się aż 24 uczniów z dziewięciu szkół województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej przedstawiamy listę szkół, z których uczniowie uzyskali tytuł laureata Konkursu:

  1. Zespół Szkól Zawodowych im. Sandora Petöfi w Ostródzie: czworo uczniów.
  2. Zespól Szkół im. Króla Władysława Jagiełły w Lidzbarku: dwoje uczniów.
  3. Zespół Placówek Edukacyjnych XV Liceum Ogólnokształcące Specjalne w Olsztynie: dwie uczennice.
  4. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku: cztery uczennice.
  5. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy: dwóch uczniów.
  6. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie: dwie uczennice.
  7. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku: cztery uczennice.
  8. Szkoła Podstawowa nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie: dwoje uczniów.
  9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie: dwie uczennice.

Uczniowie, którzy uzyskali tytuł laureata otrzymają stosowne zaświadczenie.

Gratulujemy laureatom oraz wszystkim uczestnikom Sejmu Dzieci i Młodzieży!

Ułatwienia dostępu