9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie
oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW,
Dyrektorzy szkół
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta w sprawozdaniu dyrektora szkoły umieszczonym na stronie internetowej MEiN. Dołączony został pkt. 3 w części IV sprawozdania. W związku z powyższym należy złożyć sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego na właściwym formularzu, dostępnym na: www.gov.pl

Szkoły, które już wypełniły wersję elektroniczną sprawozdania, prosimy o powtórne wypełnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Olsztynie: www.ko.olsztyn.pl

Ułatwienia dostępu