9 września 2021

Projekt edukacyjny ,,Szkoła przyjazna wodzie – AKTYWNI BŁĘKITNI” – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza do udziału w programie edukacyjnym mającym połączyć szeroko rozumianą edukację wodną w zakresie dbałości o wodę i znajomości zasad  bezpiecznego korzystania z rekreacji wodnej. Wody Polskie wraz z partnerami: policją i strażą pożarną, ratownikami WOPR zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy.

Program jest objęty patronatami: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Infrastruktury,  Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Kuratorów Oświaty: pomorskiego, kujawsko – pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Zgłoszenie należy potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym – Karcie Zgłoszenia.

Program będzie trwał od września 2021 r. do 10 czerwca 2022 r. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie:

https://gdansk.wody.gov.pl/nasze-dzialania/edukacja

Więcej informacji:

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, tel. +48 58 326 18 81, gdansk@wody.gov.pl

Ułatwienia dostępu