21 października 2021

Ogólnopolski pilotaż wersji testowej Narzędzia do diagnozy styli uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LERN Teens

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” – koordynator  projektu ”Fostering children’s learning processes and cognitive abilities through holistic approach and innovative methods – PRO-LEARN” realizowanego w ramach programu Erasmus+ (sektor edukacja szkolna), zaprasza publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z całego kraju do udziału w  ogólnopolskim badaniu pilotażowym narzędziem do diagnozy styli uczenia się i funkcji poznawczych dzieci – PRO-LEARN Teens, które prowadzone  będzie w okresie od listopada 2021- luty 2022.

Narzędzie PRO-LEARN Teens jest to innowacyjne elektroniczne narzędzie psychometryczne do  diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć) i rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się dzieci (wzrokowy, słuchowy, czytanie/pisanie, kinestetyczny) w  wieku od 11 do 14 lat.

Szkoły uczestniczące w programie otrzymują pełne wsparcie ze strony koordynatora projektu oraz zaświadczenia potwierdzające udział w badaniu.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji szkól oraz link do formularza zgłoszeniowego znajdują się na stronie Fundacji OIC Poland w dziale aktualności: https://www.oic.lublin.pl/.

Ułatwienia dostępu