20 października 2021

Projekt edukacyjny „Ekonomia na co dzień”

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości razem z  Narodowym Bankiem  Polskim  i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zapraszają nauczycieli szkół podstawowych do wzięcia udziału w  projekcie edukacyjnym „Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” to program z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych, edukacji finansowej, oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat ze szkół podstawowych.

Program oferuje bezpłatny pakiet materiałów dydaktycznych do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego i edukacji finansowej. Program skierowany jest zarówno do doradców zawodowych, jak i wychowawców klas oraz nauczycieli innych przedmiotów, którzy zobowiązani są realizować wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Więcej informacji na stronie https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/

Ułatwienia dostępu