2 listopada 2021

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Olsztyn, 2 listopada 2021 r.


Dyrektorzy
szkół i placówek oświatowych
województwa warmińsko-mazurskiego
 

Szanowni Państwo,

trwa właśnie okres jesienno-zimowy, dni są coraz krótsze, w efekcie widoczność na drogach i w ich sąsiedztwie jest coraz słabsza. To bardzo ważne, by piesi – szczególnie poruszający się poza obszarem zabudowanym, byli wyposażeni w elementy odblaskowe.

Przypominam, że zgodnie z art. 11 ust. 4a ustawy Prawo o ruchu drogowym: „Pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku”.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa dyrektorów z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród rodziców, dzieci i młodzieży z Państwa szkół i placówek w zakresie obowiązku stosowania przez pieszych poruszających się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym elementów odblaskowych.

Zachęcam również do podejmowania w szkołach i placówkach oświatowych inicjatyw edukacyjnych upowszechniających bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania przyczynią się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa
w ruchu drogowym.

Z poważaniem

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki