15 listopada 2021

„Odpowiedzialność prawna osób nieletnich w odniesieniu do zdarzeń motywowanych uprzedzeniami” – spotkanie online z uczniami klas V-VIII szkół podstawowych

 

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) w godzinach 10.45 – 11.30 na platformie Webex odbędzie się spotkanie online „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich
w odniesieniu do zdarzeń motywowanych uprzedzeniami” adresowane do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wydarzenie realizowane jest przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach kontynuacji projektu pn. „Czy wiesz, że możesz mówić nie…”. Głównym celem projektu jest podniesienie wiedzy uczniów na temat występujących zagrożeń oraz sposobów ich unikania i przeciwdziałania im, wzmocnienie świadomości uczniów w zakresie odpowiedzialności prawnej dzieci i młodzieży oraz zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

Spotkanie online poprowadzą policjantki z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia związane z obszarem odpowiedzialności prawnej osób niepełnoletnich, które narażone są na zagrożenie demoralizacją. Ponadto mając na uwadze konieczność zapobiegania wszelkim przejawom zachowań dyktowanych uprzedzeniami i nienawiścią skierowanymi do konkretnych osób lub grup społecznych, zaprezentowane zostaną treści odnoszące się do kwalifikacji prawnych w obrębie naruszeń praw w kategoriach przeciwdziałania przestępstwom z nienawiści.

Warunkiem udziału w spotkaniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego w formie elektronicznej poniżej. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny do 25 listopada 2021 r. do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. O zakwalifikowaniu na spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń.

Link do spotkania online zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany
w zgłoszeniu (przed spotkaniem, tj. 26 listopada 2021 r.).

Szkoła biorąca udział w spotkaniu otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

 

Formularz zgłoszeniowy

 „Odpowiedzialność prawna osób nieletnich w odniesieniu do zdarzeń motywowanych uprzedzeniami” – spotkanie online z uczniami klas V-VIII szkół podstawowych

 29 listopada 2021 r., godz. 10.45 – 11.30