4 listopada 2021

Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą na rok szkolny 2022/2023 – Europa Środkowo-Wschodnia, Azja oraz Brazylia

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli na rok szkolny 2022/2023. Oferty dotyczą pracy dla nauczycieli nastepujących specjalności:  polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki
i fizyki do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.
Do pracy dydaktycznej w Brazylii poszukiwani są natomiast  nauczyciele poloniści oraz edukacji wczesnoszkolnej.

Treść ogłoszenia, w tym szczegóły rekrutacji znajdują się na stronie internetowej: http://bip.orpeg.pl/kategoria_pracy/wolne-stanowiska-nauczyciele-kierowani-do-pracy-dydaktycznej/

Ułatwienia dostępu