5 listopada 2021

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne”

Katedra Dydaktyki, Edukacji Szkolnej i Pedeutologii w Instytucie Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zdolności i uzdolnienia dziecka na pierwszym etapie edukacyjnym. Teoria-badania- innowacyjne rozwiązania pedagogiczne”.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2021 roku w formie zdalnej na platformie TEAMS.

Informacje na temat konferencji, karty zgłoszenia oraz klauzula informacyjna RODO znajduje się na stronie Katedry, Dydaktyki i Edukacji Szkolnej i Pedeutologii: https://www.kul.pl/katedra-dydaktyki-edukacji-szkolnej-i-pedeutologii,1972.html

Ułatwienia dostępu