5 listopada 2021

Wykład „Wojna polsko-bolszewicka. Obozy dla internowanych żołnierzy armii bolszewickiej na terenie Prus Wschodnich”

Szanowni Państwo

Zapraszamy na wykład dra Tomasza Wyżlica – „Wojna polsko-bolszewicka. Obozy dla internowanych żołnierzy armii bolszewickiej na terenie Prus Wschodnich. Spotkanie odbędzie się on-line 16 listopada br. o godz. 14.00.

Wydarzenie realizowane jest w cyklu wykładów organizowanych przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie we współpracy z Instytutem Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego i przy wsparciu Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach programu Niepodległa. Tematyka spotkań związana jest z historią Warmii i Mazur w kontekście odzyskiwania przez Polskę niepodległości, walki o granice i pierwsze lata po I wojnie światowej. Wykład przewidziany jest na ok. 60 minut.

Prosimy nauczycieli oraz wszystkich chętnych do wcześniejszej rejestracji się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wypełnieniu formularza.

Kontakt:

Ryszard Sajkowski, wizytator – Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 533; e-mail: rsajkowski@ko.olsztyn.pl

 

Formularz zgłoszeniowy

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane
  z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.

  2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.

  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji Webinarium - wykład z cyklu Niepodległa.

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

  6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

  8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).

  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zapisania się na listę uczestników Webinarium - wykład z cyklu Niepodległa.

  __________________________________________________________________________