5 listopada 2021

Zagadnienia finansowe w szkołach – ankieta dotycząca potrzeb nauczycieli

Zagadnienia finansowe w szkołach –  ankieta dotycząca potrzeb nauczycieli

  • Na prośbę Ministerstwa Finansów zachęcamy nauczycieli do wypełnienia ankiety dotyczącej edukacji finansowej w szkołach.
  • MF, we współpracy z innymi instytucjami, przygotowało ankietę, która ma ułatwić przygotowanie oferty bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu finansów.
  • Celem badania jest jak najszersze dotarcie do nauczycieli przedmiotów, w których obecne są zagadnienia finansowe i poznanie ich potrzeb oraz oczekiwań.

Edukacja finansowa jest niezwykle ważna, gdyż dostarcza nie tylko wiedzę finansową, ale przede wszystkim kształtuje umiejętności niezbędne w codziennym życiu. Większe kompetencje finansowe umożliwiają podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych w coraz bardziej skomplikowanym świecie.

Ministerstwo Finansów i wiele innych instytucji finansowych od kilku lat opracowują projekty i narzędzia, które mają ułatwić nauczycielom realizację tematów finansowych z podstaw programowych. Instytucje te zamierzają nadal pomagać w tym obszarze. Ale, aby przygotować nowe projekty i narzędzia, zgodne z oczekiwaniami nauczycieli, niezbędne jest poznanie ich potrzeb. Dlatego Ministerstwo Finansów, we współpracy z innymi instytucjami zaangażowanymi w edukację finansową przygotowało ankietę, która ma ułatwić przygotowanie oferty bezpłatnych szkoleń dla nauczycieli z zakresu finansów.

Ankieta jest adresowana głównie do nauczycieli przedmiotów, w których podstawie programowej zawarte są zagadnienia finansowe. Zachęcamy do wypełnienia ankiety również nauczycieli innych przedmiotów – zagadnienia finansowe mogą być poruszane na wielu różnych przedmiotach wszystkich poziomów edukacji, też na lekcjach wychowawczych, zajęciach dodatkowych, a nawet w ramach edukacji wczesnoszkolnej.

Wypełnienie ankiety zajmuje tylko kilka minut i jest całkowicie anonimowe. Służy ona jedynie poznaniu potrzeb i oczekiwań nauczycieli. Nie trzeba w niej podawać danych osoby wypełniającej ani szkoły.

Ankieta w formie elektronicznej dostępna jest pod linkiem: https://forms.office.com/r/kTQnYS9DGk

Ministerstwo Finansów prosi o wypełnienie ankiet, w miarę możliwości, do 22 listopada 2021 r.

Prośby o dodatkowe informacje można kierować na adres edukacjafinansowa@mf.gov.pl .

Ułatwienia dostępu