8 grudnia 2021

Projekt „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”. Konkurs grantowy

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłasza konkurs grantowy, który  przeprowadzony będzie w ramach projektu Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”.

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego: Wiedza Edukacja Rozwój  (PO WER) przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Edukacyjna ODITK, Fundacja Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie Sztuka Włączania, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Pilotaż ma na celu opracowanie standardów usług asystenckich, w tym poprzez przekazanie grantów organom prowadzącym, w celu sfinansowania zatrudnienia asystentów.

Zebrane w trakcie projektu doświadczenia i przeprowadzone badania pomogą:

– przygotować założenia prawne oraz opisać niezbędne kwalifikacje „asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami” [w skrócie ASPE]

– wprowadzić opis kwalifikacji ASPE do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

– opracować zasady finansowania i organizacji pracy ASPE

– opracować programy i scenariusze szkoleń dla asystentów i kadry szkół zatrudniających ASPE

– przygotować pierwszą grupę 640 ASPE do pracy z dziećmi i młodzieżą

Podmioty uprawnione do uzyskania grantu

Do konkursu grantowego mogą przystąpić Jednostki Samorządu Terytorialnego i inne osoby fizyczne i prawne z terenu całej Polski, będące organami prowadzącymi:

– przedszkola,

– szkoły podstawowe,

– szkoły branżowe I stopnia,

– licea,

– technika,

posiadające oddziały ogólnodostępne z wyłączeniem szkół specjalnych. Szczegółowe informacje o podmiotach wykluczonych z ubiegania się o grant znajdują się w Procedurach Realizacji Projektów Grantowych dostępnych www.asystenspe.pl

W ramach projektu organy prowadzące szkoły i przedszkola ze wszystkich 16 województw będą mogły pozyskać granty na sfinansowanie zatrudnienia łącznie 640 ASPE.

 Okres realizacji projektu: od 04.05.2020 roku do 31.03.2023 roku.

Więcej informacji o konkursach znajdą Państwo na stronie projektu www.asystentspe.pl. oraz szczegółowe informacje o konkursach w zakładce “Konkursy grantowe”. Biuro Projektu ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk

Email biuro@asystentspe.pl