9 grudnia 2021

Ósma edycja Międzynarodowego programu oceny umiejętności uczniów PISA

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji ósmej edycji Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment – PISA). Program sprawdza na ile młodzież pod koniec obowiązkowego kształcenia w szkole, jest przygotowana do dalszej kariery edukacyjnej, wymagań rynku pracy oraz dorosłego życia.

W badaniu, które odbędzie się pomiędzy 1 marca a 25 kwietnia 2022 roku, weźmie udział 250 wylosowanych szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski. Jeżeli w okresie badania będzie obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, badanie w szkole odbędzie się z zapewnieniem zabezpieczeń i środków ostrożności zalecanych przez Główny Inspektorat Sanitarny.

 

Zwracamy uwagę Państwu Dyrektorom na to, że wyniki badania PISA są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu. Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych
i Kodeksem Cywilnym.

 

Do udziału w badaniu PISA zachęca Ministerstwo Edukacji i Nauki w liście skierowanym do wylosowanych szkół. Szczegółowe informacje na temat badania PISA można znaleźć na stronie internetowej: www.pisa.ibe.edu.pl.