9 grudnia 2021

Spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

3 grudnia 2021 r. odbyło się trzecie spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty. W spotkaniu wzięli udział Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Pan Krzysztof Marek Nowacki i Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Pani Dorota Anuszkiewicz.

Pan Krzysztof Marek Nowacki przywitał wszystkich przybyłych dyrektorów. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na potrzebę współpracy między dyrektorami szkół naszego województwa, podkreślił także ważną, wspierającą rolę Rady wobec dyrektorów szkół pierwszej kadencji.

Przewodnim tematem spotkania było dokumentowanie pracy szkoły w zakresie organizacji pomocy-psychologicznej oraz nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. Doświadczenia dyrektorów w powyższych obszarach pracy szkoły w formie krótkich wystąpień zaprezentowały Pani Brygida Małeć – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogóżu oraz Pani Ewa Siejk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w Braniewie. Przedstawione prezentacje przyczyniły się do ożywionej dyskusji. Uczestnicy spotkania wymieniali poglądy w kwestii dotyczącej zasadności funkcjonowania w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa oświatowego.

Kolejne spotkanie Rady Dyrektorów Szkół Podstawowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty odbędzie się w lutym 2022 r.

Ułatwienia dostępu