21 grudnia 2021

Ogólnopolski projekt ekologiczny „Postaw na słońce”.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w  VIII edycji ogólnopolskiego projektu ekologicznego pn. „Postaw na słońce”.

Celem projektu jest upowszechnienie wśród młodego pokolenia wiedzy na temat korzyści środowiskowych i ekonomicznych, jakie daje wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz  praktycznych możliwości zastosowania ogniw fotowoltaicznych.

Projekt składa się  z dwóch ogólnopolskich konkursów – badawczego i filmowego. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej: www.postawnaslonce.pl

Termin rejestracji upływa 14 stycznia 2022 roku.

Na zwycięzców czekają cenne nagrody.

Projekt realizowany jest pod honorowymi patronatami: Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.