29 grudnia 2021

Podsumowanie cyklu wykładów Niepodległa

Zakończył się cykl wykładów dla nauczycieli przygotowany przez Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Został on zrealizowany dzięki środkom Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z programu Niepodległa. Partnerem w tym przedsięwzięciu było Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Z uwagi na warunki sanitarne wszystkie wykłady zostały wygłoszone on-line.

Jako pierwszy wystąpił dr Piotr Bojarski. W swoim wykładzie – Walka o granice Polski do zawarcia traktatu ryskiego (19.10.2021), skupił się na aktywności dyplomatycznej polskich przedstawicieli na paryskiej konferencji pokojowej oraz działaniach militarnych na granicach odradzającej się II Rzeczpospolitej. Dużo miejsca prelegent poświęcił wojnie polsko-bolszewickiej i jej następstwom.

9 listopada b.r. dr Jan Chłosta omówił Ruch polski na Warmii i Mazurach w okresie międzywojennym. Wykładowca przedstawił trudności jakie napotykała aktywność polska, zarówno na polu politycznym jak i ekonomicznym w byłych Prusach Wschodnich. Zwrócił przy tym uwagę na represje jakie spadały na polskich działaczy ze strony władz niemieckich.

Wykład dr. Tomasza Wyżlica – Wojna polsko-bolszewicka. Obozy dla internowanych żołnierzy armii bolszewickiej na terenie Prus Wschodnich (16.11.2021), dotyczył  problematyki żołnierzy bolszewickich, którzy nie chcąc dostać się do polskiej niewoli przekroczyli granicę Niemiec i zostali internowani. Badacz skupił się na warunkach bytowych internowanych i stosunku do nich władz niemieckich.

Prezentowany cykl wykładów zakończyło wystąpienie dr Emilii Figury-Osełkowskiej – Plebiscyt na Warmii i Mazurach, zapoznanie z lekcją on-line (14.12.2021). Prelegentka na podstawie materiału graficznego oraz zapisu audiowizualnego omówiła przygotowania strony polskiej i niemieckiej do plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz jego następstwa. Prezentacja Autorki „Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920” jest dostępna pod adresem – http://ip.olsztyn.pl/baza-artykulow/

 

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy dzięki formie on-line, w niełatwych czasach pandemii, mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii naszego regionu w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.