13 stycznia 2022

Aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” od 2022 r.

Informujemy, że w Ministerstwie Edukacji i Nauki opracowane zostały nowe wzory dokumentacji, dotyczącej realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, do stosowania od 2022 r.

Wzory dokumentów należy zastosować do sprawozdania z realizacji programu w 2021 r. (w sprawozdaniu szkoły do organu, organu do wojewody, wojewody do ministra) oraz w kolejnych etapach  wykonania zadania, zgodnie z rozporządzeniem i programem.

UWAGA!

Od 2022 r. obowiązuje nowy wzór formularza wniosku organu prowadzącego do Wojewody o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zaktualizowane dokumenty w wersji edytowalnej (z możliwością pobrania)  zamieszczone są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem:

Zaktualizowane wzory dokumentów

Załączniki:

  1. Wniosek organu prowadzącego do wojewody o udzielenie wsparcia finansowego
  2. Wzór sprawozdania organu prowadzacego do wojewody z realizacji zadania
  3. Wzór sprawozdania szkoły do organu prowadzacego z realizacji zadania
  4. załącznik_nr_1_do_wniosku_organu_prowadzącego