21 stycznia 2022

Konferencja prasowa – bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych 2022

Przed rozpoczęciem ferii zimowych w naszym województwie, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim została zorganizowana w dniu 19 stycznia 2022 r. konferencja prasowa na temat bezpieczeństwa w czasie wypoczynku dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wojewódzki Inspektor Sanitarny Janusz Dzisko, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Arkadiusz Sylwestrzak oraz Pełnomocnik Wojewody ds. Bezpieczeństwa Maciej Rokus.

Każdy z uczestników briefingu prasowego zwrócił uwagę – w obszarze sprawowanej przez siebie odpowiedzialności – na zasadnicze kwestie  dotyczące warunków bezpiecznego wykorzystania okresu zbliżających się ferii zimowych. Szczegółowa informacja znajduje się na stronie internetowej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Bezpieczne Ferie 2022

Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki, sprawujący nadzór nad wypoczynkiem dzieci i młodzieży organizowanym w województwie, przekazał przedstawicielom lokalnych mediów podstawowe dane w tym zakresie. Dodatkowo zwrócił uwagę na fakt, że ogromna większość uczniów spędzi czas wolny od zajęć poza formami wypoczynku proponowanymi przez organizatorów zimowisk. Nakłada to szczególną odpowiedzialność na rodziców i opiekunów za zapewnienie dzieciom bezpiecznego spędzenia okresu wolnego od zajęć lekcyjnych zarówno w domu, jak i na wolnym powietrzu.