24 stycznia 2022

„Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych” – spotkanie online

20 stycznia 2022 r. odbyło się spotkanie online pn. „Bezpieczny wypoczynek w czasie ferii zimowych” adresowane do uczniów klas I-IV szkół podstawowych z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorem spotkania byli Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty
w Olsztynie.

 

Uczestników spotkania powitał Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, który
w swoim wystąpieniu podkreślił wagę poruszanych podczas spotkania zagadnień, a także życzył dzieciom udanych i bezpiecznych ferii zimowych.

 

Zajęcia on-line poprowadziły kom. Ewa Szczepanek i sierż. szt. Monika Bartecka z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Policjantki omówiły zagadnienia dotyczące bezpiecznego spędzania wolnego czasu w domu, jak i poza nim, m.in. uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym, zagrożenia związane z wchodzeniem na zamarznięte akweny, zagrożenia związane z kontaktem
z osobami nieznanymi.

W spotkaniu online uczestniczyło 11 737 uczniów z 105 szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego.