9 marca 2022

Konkurs recytatorski twórczości Żołnierzy Wyklętych pt. „Na znojną walkę”

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim twórczości Żołnierzy Wyklętych
pt. „Na znojną walkę”.

 

Celem konkursu jest m.in. zapoznanie uczestników z losem żołnierzy polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRS.

 

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów woj. warmińsko-mazurskiego. Zadaniem uczestników Konkursu będzie przygotowanie jednego wiersza autorstwa Żołnierzy Wyklętych spośród zaproponowanych przez Organizatora. Nagranie (recytację utworu) należy przesłać na płycie CD wraz z wypełnionym załącznikiem w formie papierowej na adres: IPN-KŚZpNP Delegatura
w Olsztynie, ul. Jagiellońska 46, 10-273 Olsztyn.

 

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Będą mogli również zaprezentować swoją recytację utworu na antenie Polskiego Radia Olsztyn.

 

Termin nadsyłania nagrań wraz z załącznikiem: 30.04.2022 r. (decyduje data nadania)

 

Więcej informacji oraz Regulamin.