16 marca 2022

Konkurs poetycki „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klas IV-VIII) i ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.

 

Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego, który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce, osobę, symbol itp.
z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie wybranego źródła historycznego.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych: 29 kwietnia 2022 r.

 

Więcej informacji oraz regulamin