15 marca 2022

Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2022

W § 8 ust. 5 rozporządzenia w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” …1, wprowadzony został przepis dotyczący wskaźnika różnicującego punktację wniosków organów prowadzących szkoły w zależności od stopnia zamożności JST.

 

Wyliczony wskaźnik, odpowiedni dla programu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego,
z uwzględnieniem danych dla poszczególnych szczebli JST dostępny jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pod adresem: www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka (sekcja Co robimy > Oświata i wychowanie > Programy i projekty > „Posiłek w szkole i w domu – moduł 3” > aktualizacja dokumentacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu Posiłek w szkole i w domu od 2022 r.).

 

 

 

_____________________

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. poz. 267).

 

 

 

Załącznik:

– Wskaźnik do programu rządowego – Posiłek w szkole i w domu 2022