16 marca 2022

Wytyczne GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej

Główny Inspektorat Sanitarny wydał wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (VI aktualizacja – 11 marca 2022 r.).

 

Link

Ułatwienia dostępu