17 marca 2022

Konferencja dla szkół ponadpodstawowych pn. „Porozmawiajmy o Życiu …”

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki oraz Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki zapraszają młodzież szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konferencji pn. „Porozmawiajmy o Życiu …”, która odbędzie się 23 marca 2022 r. (otwarcie konferencji o godz. 11.30).

Miejsce konferencji: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, sala 52.

Wystąpienia:

– Życie na granicy – wspomnienia z dworca kolejowego w Przemyślu (prof. dr hab. Andrzej Krankowski) – wykład z dyskusją

– Życie kobiet w cieniu Ukrainy (dr Maryna Sydorkina) – wykład z dyskusją

 Program konferencji

 

Prosimy Państwa Dyrektorów szkół ponadpodstawowych, chcących zgłosić uczniów do wzięcia udziału w konferencji, o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej.

W konferencji może wziąć udział max. 200 uczestników.

Termin rejestracji – do 22 marca 2022 r.

 

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja dla szkół ponadpodstawowych „Porozmawiajmy o Życiu …”

23 marca 2022 r., godz. 11.30

 

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, sala 52

    Upłynął termin rejestracji

     

    Załączniki

    Program konferencji
    Data: 2022-03-17, rozmiar: 559 KB