17 marca 2022

III edycja projektu grantowego „WARMIŃSKO-MAZURSKIE Z TIK” – W RAMACH PROJEKTU „Lekcja:Enter”

Firma Potest Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji projektu grantowego WARMIŃSKO-MAZURSKIE Z TIK (edycja III) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli (lepsze wykorzystanie nowych technologii i e-zasobów, wprowadzenie aktywizujących metod nauczania).

Projekt oferuje:

– bezpłatne szkolenia w formie webinariów,

– dostęp do e-materiałów,

– zdobycie nowej wiedzy i umiejętności,

– prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły do projektu.

Szkoły biorące udział w projekcie „Lekcja:Enter” otrzymują dodatkowe punkty przy rozpatrywaniu wniosków w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Więcej informacji: www.potest.pl/lekcjaenter

 

Kontakt:

Centrum Edukacji Nauczycieli „Potest”

Iwona Sobolewska, e-mail: i.sobolewska@potest.pl

Tel. 666 261 607

 

W załączeniu:

  1. Pismo – Dyrektor szkoły.
  2. Załącznik. Informacje na temat projektu.