28 kwietnia 2022

Konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka 2022 pt. „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”

Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci polskich i ukraińskich pod hasłem „Pomalujmy razem świat – Розмалюймо світ разом”.

Przedmiotem konkursu jest sporządzenie pracy konkursowej na temat praw dziecka, pokazującej przyjaźń, wspólną zabawę, rodzinę, miłość, także tę do ojczyzny. Prace można wykonać dowolną techniką plastyczną (bez użycia programów komputerowych) – mogą to być rysunki, obrazy malowane farbami, instalacje przestrzenne, itp.

 

Konkurs prowadzony będzie w czterech poniższych kategoriach:

  1. a) klasy 0-IV szkoły podstawowej (w przypadku dzieci – obywateli Ukrainy uczęszczających do szkoły do tej kategorii będą brane pod uwagę prace autorów w wieku 6-10 lat);
  2. b) klasy V-VIII szkoły podstawowej (w przypadku dzieci z Ukrainy autorzy prac w wieku 11-14 lat);
  3. c) szkoły ponadpodstawowe;
  4. d) szkoły specjalne.

 

Prace konkursowe należy przesłać w postaci scanów lub fotografii załączonych do formularza zgłoszenia wraz z oświadczeniami (załączniki 1 i 2 do Ogłoszenia Konkursowego) na adres poczty elektronicznej: konkurs@brpd.gov.pldo dnia 1 czerwca 2022 r. do godz. 23.59.

 

Przeprowadzenie wstępnych etapów Konkursu i wybór/wstępna selekcja prac podlegających zgłoszeniu do Konkursu należy do kierownictwa szkół.

 

Spośród nadesłanych prac powołana przez Rzecznika 3-osobowa komisja konkursowa wybierze maksymalnie sto prac, które zostaną poddane szczegółowej ocenie w celu wybrania po 1 zwycięskiej pracy oraz 2 prac laureatów w każdej kategorii, a także prac wyróżnionych. Wyniki zostaną ogłoszone 15 czerwca 2022 r. na stronie Rzecznika Praw Dziecka.

 

Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i formularzami potrzebnymi do zgłoszenia prac konkursowych znajdują się w załączonych plikach oraz na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Dziecka: https://brpd.gov.pl/konkursy/.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w inicjatywie Rzecznika Praw Dziecka.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o konkursie dla szkół na najciekawsze prace plastyczne z okazji Dnia Dziecka 2022.

Regulamin konkursu.

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia konkursowego. Formularz zgłoszenia do konkursu.

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia konkursowego. Formularz oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego.

List do Dyrektorów Szkół.