9 maja 2022

O wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. i odbudowie gospodarczej na lekcji on-line

5 maja 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie on-line z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Zgodnie z założeniami projektu, pracownicy olsztyńskiej Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej skupili się na najważniejszych wydarzeniach z okresu II Rzeczpospolitej.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał Dawid Zagził, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Olsztynie. Podobnie jak podczas wcześniejszych wykładów z tego cyklu, pierwszym punktem spotkania było zaprezentowanie animacji „Niezwyciężeni. Czas próby”. Następnie głos zabrał dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik Delegatury IPN w Olsztynie, który przybliżył słuchaczom temat „Wybory do Sejmu Ustawodawczego (1919 r.)”. Wykładowca mówił o okolicznościach, w jakich doszło w styczniu 1919 r. do wyborów do Sejmu Ustawodawczego. Akcję wyborczą prowadziły partie reprezentujące rożne orientacje polityczne. Posiadały one odmienne doświadczenia, wynikające z działalności w trzech państwach zaborczych. Po wyborach nastąpił okres tworzenia nowego systemu parlamentarnego, z nieodłącznymi dla niego blaskami i cieniami.

Następnie ponownie głos zabrał Dawid Zagził. Historyk skupił się na odbudowie gospodarczej II RP. Władze i społeczeństwo II Rzeczpospolitej stanęły przed koniecznością unifikacji ziem wchodzących dotychczas w skład trzech państw zaborczych. Stąd też ważnym elementem funkcjonowania odrodzonej Rzeczypospolitej była odbudowa i rozwój jej potencjału gospodarczego. Mówca wspomniał m.in. o reformie walutowej i rolnej, rozwoju przemysłu, niwelacji podziału państwa na „Polskę A i B”, inwestycjach. Odniósł się także do coraz śmielszego wykorzystywania osiągnięć naukowych przy wdrażaniu nowych technologii.

Podobnie jak poprzednie lekcje on-line, zajęcia przeprowadzone 5 maja spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem. Na ostatnim spotkaniu z cyklu Przez historię z „Niezwyciężonymi”, które będzie miało miejsce 17 maja, przedstawione zostaną dwa tematy: „Polskie kino” oraz „Idzie wojna”.