12 maja 2022

Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Lekcja on-line – Polskie kino dwudziestolecia międzywojennego. Idzie wojna!

Szanowni Państwo

 

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie przygotowała projekt edukacyjny pt. Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Zainteresowane szkoły mogły dwa razy w miesiącu uczestniczyć w lekcjach online, podczas których pracownicy Delegatury IPN w Olsztynie poruszali dwa kolejne tematy z historii II RP. 17 maja będzie miało miejsce ostatnie spotkanie w tym cyklu.

Każda z lekcji poprzedzona jest fragmentem animacji IPN pt. „Niezwyciężeni. Czas próby”, która w sposób atrakcyjny dla młodego pokolenia ukazuje wysiłek Polaków niezłomnie walczących o odzyskanie i utrwalenie przez Polskę niepodległości.

Cały cykl składa się z sześciu spotkań online, skierowanych do uczniów szkół podstawowych (5-8 klasa) oraz ponadpodstawowych. Szkoły, które wezmą udział w minimum trzech spotkaniach, otrzymają certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący zajęcia 17 maja (godz. 10.45-11.30) skupią się na dwóch tematach:

 1. Polskie kino dwudziestolecia międzywojennego

Jaką rolę odgrywało kino w przedwojennej Polsce? Czy było dostępne dla każdego? Jakie są najpopularniejsze filmy z tamtego okresu? Kto mógł wówczas cieszyć się statusem gwiazdy? Na te i wiele innych pytań udzieli odpowiedzi Wioleta Wróbel, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Delegatury IPN w Olsztynie.

 1. Idzie wojna!

Michał Ostapiuk, historyk olsztyńskiej delegatury IPN, opowie o trudnej politycznej sytuacji międzynarodowej, w której znalazła się II Rzeczpospolita pod koniec lat trzydziestych ubiegłego wieku. Zmieniające się uwarunkowania wymagały od sfer rządowych poszukiwania nowych rozwiązań zapewnienia bezpieczeństwa Polski.

 

Prosimy dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wszystkich chętnych o wcześniejszą rejestrację poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej. Termin rejestracji – do 17 maja 2022 r. Link do spotkania wysyłany jest automatycznie przez system po wypełnieniu formularza.

 

 

UWAGA!

Należy sprawdzić czy wpisany adres e-mail jest poprawny, ponieważ zgłoszenie z błędnymi danymi może uniemożliwić Państwa udział w spotkaniu.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

„Polskie kino dwudziestolecia międzywojennego. Idzie wojna!” – spotkanie online”

17 maja 2022 r., godz. 10.45 – 11.30

  *pola wymagane

  __________________________________________________________________________

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie (dalej: KO w Olsztynie).
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
  z siedzibą w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 26 00.
  2. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Inspektor ochrony danych, Al. Piłsudskiego 7/9, kod pocztowy 10-959 Olsztyn, tel. 89 523 23 75.
  3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w celu realizacji zadań Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w ramach organizacji lekcji on-line projektu - Przez historię z „Niezwyciężonymi”.
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie (ul. Jagiellońska 46, 11-041 Olsztyn) na potrzeby realizacji projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”. Innym odbiorcom dane te mogą być przekazane wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
  6. Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
  8. W związku z przetwarzaniem przez KO w Olsztynie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
  sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
  usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
  ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
  przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 RODO).
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwości zapisania się na listę uczestników lekcji on-line prowadzonej w ramach projektu Przez historię z „Niezwyciężonymi”.

  __________________________________________________________________________