11 maja 2022

Wakacyjne warsztaty edukacyjne dla uchodźców z Ukrainy-konkurs.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza organizacje pozarządowe, do składania wniosków w trybie konkursowym na organizację wakacyjnych warsztatów edukacyjnych dla uchodźców ukraińskich przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje z załączniku:

Infopack – promocja WWE