20 maja 2022

Kongres Edukacji Geograficznej – 14-16 października 2022 r.

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego ponownie zaprasza do uczestniczenia w Kongresie Edukacji Geograficznej w Łodzi w dniach 14-16 października 2022 roku. Adresatami wydarzenia są nauczyciele geografii wszystkich typów szkół.

 

Informacje na temat programu, warunków uczestnictwa, terminu i sposobu zgłoszenia oraz udziału w Kongresie zawierają komunikaty na stronie internetowej: www.geo.uni.lodz.pl/pl/nauka/kongreseg