1 czerwca 2022

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

Urzędy Miast,
Urzędy Miast i Gmin, Urzędy Gmin
w województwie warmińsko-mazurskim

Kuratorium Oświaty w Olsztynie uprzejmie przypomina o możliwości pomocy dzieciom i uczniom
z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych, w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale Nr 65/2022 Rady Ministrów z 29 marca 2022 r. oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom
i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach  2022-2024 (Dz. U.
z 2022, poz. 850).

Jednocześnie informuję, że w związku z pismem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 kwietnia 2022 roku, znak: DWEW-WWR.4015.20.2022.KK, ostateczny termin przekazania danych do Kuratorium Oświaty w Olsztynie to 22 września 2022 r. 

Wzór tabeli

Krzysztof Marek Nowacki

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty