2 czerwca 2022

Nabór wniosków do programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe na rok szkolny 2022/2023

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie żywienia
w okresie roku szkolnego 2022/2023 w ramach programu Pajacyk – wsparcie żywnościowe.

Program skierowany jest do szkół podstawowych, placówek wsparcia dziennego, świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, które z różnych przyczyn nie są objęte pomocą
z programu rządowego w zakresie dożywiania, a takiego wsparcia potrzebują.

Wnioski konkursowe można składać od 23 maja do 10 lipca 2022r. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Witkac.pl: https://www.witkac.pl/#contest/view?id=21647

Więcej informacji na temat naboru oraz regulamin: https://www.pajacyk.pl/nabor/

Okres realizacji projektów: od 1 września 2022r. do 23 czerwca 2023r.