2 czerwca 2022

Ogólnopolska konferencja profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”

Fundacja „Wypłyń na głębię” organizuje 13 czerwca 2022 r. w Warszawie Ogólnopolską konferencję profilaktyki i zdrowia psychicznego młodzieży „Profilaktyka połączeń”, która odbędzie się
w formie stacjonarnej oraz online.

Konferencja skierowana jest w szczególności do nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów szkolnych, dyrektorów, a także innych osób pracujących z młodzieżą, które:

 • są zaniepokojone ich kondycją psychiczną i problemami w relacjach rówieśniczych,
 • chcą się dowiedzieć, jak skutecznie i mądrze im pomagać,
 • obserwują wśród nich nadmierne wykorzystanie technologii cyfrowych, w tym internetu
  i telefonów komórkowych,
 • chciałyby zrealizować program profilaktyki w swojej szkole, ale nie wiedzą, jak skutecznie
  to zrobić,
 • chcą wymienić się z innymi uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami i wyzwaniami, którym stawiają na co dzień czoła w pracy z młodymi.

 

Celem konferencji jest wsparcie osób pracujących na co dzień z młodzieżą poprzez poszerzenie ich wiedzy i umiejętności z zakresu psychoprofilaktyki. Organizatorzy chcą również wyposażyć ich
w konkretne umiejętności i skuteczne metody pracy z uczniami, sprzyjające ich rozwojowi i zdrowemu życiu w każdej jego przestrzeni.

Uczestnicy konferencji:

 • dowiedzą się, jaka jest kondycja psychiczna młodzieży w świetle współczesnych badań,
 • zrozumieją przyczyny zachowań dysfunkcyjnych, a także metody wspomagania uczniów
  w radzeniu sobie z nimi,
 • poznają zagrożenia wynikające z wykorzystania technologii cyfrowych i korzyści (prospołeczne i prorozwojowe) z nimi związane,
 • wyposażeni zostaną w skuteczne rozwiązania profilaktyczne w kontekście zachowań ryzykownych i konsekwencji uzależnień (m.in. cyfrowych),
 • dowiedzą się, jak skutecznie wdrażać czynniki chroniące, które zapobiegają pojawieniu się,
  czy eskalacji zaburzeń, chorób lub innych niekorzystnych zjawisk społecznych wśród młodzieży,
 • poznają narzędzia chroniące zdrowie psychiczne nauczyciela.

 

Szczegółowe informacje, w tym zapisy na konferencję dostępne są na stronie internetowej:

https://profilaktykapolaczen.pl/.