6 czerwca 2022

Działania profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa uczniów w okresie letnim

Olsztyn, 3 czerwca 2022 r.

Dyrektorzy

szkół podstawowych i ponadpodstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego

 
Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającymi się wakacjami, proszę, aby w ostatnich dniach zajęć dydaktycznych zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży.

Apeluję o przypomnienie uczniom zasad bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym, wypoczynku nad wodą, w górach, jak również podczas pobytu w miejscu zamieszkania. Przypomnijmy także
o niebezpieczeństwach wynikających z zażywania dopalaczy, narkotyków, palenia papierosów czy spożywania alkoholu.

Dyrektorów szkół ponadpodstawowych proszę o rozważenie możliwości przeprowadzenia w szkołach godzin wychowawczych dla młodzieży, uwzględniających tematykę zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z handlem ludźmi i nieostrożnym podejmowaniem aktywności za granicą.

Zachęcam do zapoznania się z informacjami i materiałami zamieszczonymi na stronie internetowej: www.handelludzmi.eu.  Na portalu znajdą Państwo szereg informacji na temat przeciwdziałania zjawisku handlu ludźmi, ochrony i wsparcia ofiar, a także materiały informacyjne, filmy edukacyjne, scenariusze do wykorzystania w pracy z młodzieżą.

Cenną pomocą dla młodzieży i wychowawców prowadzących zajęcia z uczniami będzie komiks „Nie jesteś na sprzedaż”. Komiks ten jest dostępny w formie elektronicznej na wskazanej powyżej stronie MSWiA.

Wyrażam nadzieję, że podjęte przez Państwa działania w zakresie profilaktyki i wychowania pozwolą uniknąć wielu zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci i młodzieży.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki