5 lipca 2022

Konkursy EDUinspiracje i EDUinspirator 2022

EDUinspiracje to jedna z flagowych inicjatyw Narodowej Agencji Programu ERASMUS+ i  Europejskiego Korpusu Solidarności, która ma na celu wsparcie osób działających w  środowisku edukacyjnym.

 

W ramach EDUinspiracje organizowany jest dedykowany konkurs dla dziennikarzy EDUinspiracje Media. Jest to konkurs dla osób, które w sposób ciekawy i inspirujący potrafią przedstawić zagadnienia związanie z edukacją: wywiady z ciekawymi ludźmi, reportaże o wydarzeniach i akcjach powiązanych z  Unią Europejską, wyjazdach zagranicznych, staży na uczelniach zagranicznych, doświadczeniach zawodowych,  a w szczególności  w ramach programu ERASMUS+  i Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

W konkursie mogą brać udział dziennikarze, publicyści, ale też redakcje. Do konkursu materiały dziennikarskie można zgłaszać w kategoriach: Publicystyka, Reportaż, Wywiad.

 

EDUinspirator to konkurs dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych.

 

Kategoria Młody EDUinspirator  – skierowana jest do studentów, wolontariuszy, młodzieży i  uczniów, którzy dzięki uczestnictwu w projektach edukacyjnych są inspiracją dla innych.

 

Zgłoszenia do konkursów można przesyłać do 15 września.

 

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

 

Więcej informacji o konkursach można znaleźć na stronie: https://eduinspiracje.org.pl/