13 lipca 2022

eTwinning „Stacjonarne seminarium dla dyrektorów placówek oświatowych”, Kazimierz Dolny 22-23 sierpnia 2022 r.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Biuro eTwinning zaprasza na seminarium dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 09.08.2022 o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości aplikacji nabór może zostać zakończony wcześniej.

Szczegółowe informacje organizacyjne znajdą Państwo w poszczególnych zakładkach na stronie wydarzenia:
Stacjonarne seminarium programu eTwinning dla dyrektorów placówek oświatowych, Kazimierz Dolny 22-23 sierpnia 2022r. | Konferencje FRSE