13 lipca 2022

Rok szkolny 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022-2023

Zarządzenie W-MKO w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022 / 2023

Plan nadzoru pedagogicznego W-MKO na rok szkolny 2022 / 2023