9 lipca 2021

Rok szkolny 2021/2022

Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

Zarządzenie W-MKO w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022