18 lipca 2022

Przekazanie przez dyrektorów szkół informacji o wolnych miejscach po rekrutacji do szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia- rekrutacja 2022/2023 –

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

publicznych szkół ponadpodstawowych:

liceów ogólnokształcących, techników,

branżowych szkół I stopnia

woj. warmińsko-mazurskiego

WAP.021.2.45.2022.MP                                        Olsztyn, dnia 18 lipca 2022 r.

 

 

Przesłanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

– rekrutacja 2022/2023 –

 

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…), dyrektorzy publicznych szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązani są przesłać, za pomocą formularza elektronicznego, informację o wolnych miejscach po zakończonej rekrutacji do klas pierwszych / klas wstępnych ww. szkół, zgodnie z terminarzem zawartym
w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach
w Państwa szkołach
poprzez wypełnienie w dniu 26 lipca 2022 r. (do godziny 12.00) formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA – WOLNE MIEJSCA” 

 

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

 

Warmińsko-Mazurski

Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki