26 lipca 2022

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

 po rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół

województwa warmińsko-mazurskiego

Rodzice i Opiekunowie

Absolwentów szkół

 

WAP.021.2.45.2022.MP                                                       Olsztyn, dnia 26 lipca 2022 r

 

Na podstawie § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach po rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do:

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,

TECHNIKÓW,

BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA,

oraz

SZKÓŁ POLICEALNYCH,

BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA.

 

Dane te będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.