26 lipca 2022

Szkolenia kadr oświatowych i JST z zakresu edukacji włączającej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i przedszkoli

województwa warmińsko-mazurskiego

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło konkurs na szkolenia kadr oświatowych i JST z zakresu edukacji włączającej. W naszym województwie szkolenia realizuje Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli. Szkolenia mają podnieść kompetencje kadr systemu oświaty, a także przygotować je do projektowania nowych rozwiązań metodycznych i organizacyjnych, planowanych do wprowadzenia ustawą o wsparciu dzieci, uczniów i rodzin, nad projektem której prowadzone są aktualnie prace w MEiN.

W związku z powyższym  zapraszam Nauczycieli z prowadzonych przez Państwa szkół i przedszkoli do wzięcia udziału w szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

Informacje dotyczące projektu oraz nazwiska i adresy e-mail osób do kontaktu znajdują się na stronie: https://ocen.olsztyn.eu/edukacjawlaczajaca/

 

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty

Wojciech Cybulski