23 sierpnia 2022

Przekazanie przez dyrektorów szkół informacji o wolnych miejscach po zakończonym postępowaniu uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych: szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia – rekrutacja 2022/2023 –

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych:
szkół policealnych,
branżowych szkół II stopnia
woj. warmińsko-mazurskiego

 

WAP.021.2.45.2022.MP                                             Olsztyn, dnia 22 sierpnia 2022 r.

  

Przesłanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych

– rekrutacja 2022/2023 –

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…), dyrektorzy publicznych szkół: szkół policealnych oraz branżowych szkół II stopnia województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązani są przesłać, za pomocą formularza elektronicznego, informację o wolnych miejscach po zakończonym postępowaniu uzupełniającym na semestr pierwszy klas I ww. szkół, zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA – WOLNE MIEJSCA”

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

  

Z up. Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty
Mirosława Gralla-Kaperzyńska
Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego