23 sierpnia 2022

Przekazanie przez dyrektorów szkół informacji o wolnych miejscach po zakończonym postępowaniu uzupełniającym do szkół ponadpodstawowych: liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia – rekrutacja 2022/2023

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół ponadpodstawowych:
liceów ogólnokształcących, techników,
branżowych szkół I stopnia
woj. warmińsko-mazurskiego

 

WAP.021.2.45.2022.MP                                        Olsztyn, dnia 22 sierpnia 2022 r.

 

Przesłanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych
– rekrutacja 2022/2023 –

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego (…), dyrektorzy publicznych szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i trzyletnich branżowych szkół I stopnia województwa warmińsko-mazurskiego zobowiązani są przesłać, za pomocą formularza elektronicznego, informację o wolnych miejscach po zakończonym postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych / klas wstępnych ww. szkół, zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA – WOLNE MIEJSCA”

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 413.

 

Z up. Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty
Mirosława Gralla-Kaperzyńska
Dyrektor Wydziału Administracyjno-Prawnego