23 sierpnia 2022

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych po rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice i Opiekunowie
Absolwentów szkół

 

WAP.021.2.45.2022.MP                                              Olsztyn, dnia 23 sierpnia 2022 r.

Na podstawie § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach po zakończonym postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022 / 2023 do:

LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH
TECHNIKÓW
BRANŻOWYCH SZKÓŁ I STOPNIA

oraz

SZKÓŁ POLICEALNYCH
BRANŻOWYCH SZKÓŁ II STOPNIA

Dane te będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

 

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski