31 sierpnia 2022

Wojewódzka konferencja pn. „Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców”

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza na wojewódzką konferencję pn. „Zapobieganie zachowaniom suicydalnym w środowisku dzieci i młodzieży – wyzwania dla ekspertów i rodziców”, która odbędzie się 9 września 2022 r. o godz. 10.00 w Kuźni Społecznej w Olsztynie, przy ulicy Marka Kotańskiego 1.

Organizowane wydarzenie ma na celu podniesienie wiedzy oraz kompetencji osób zaangażowanych w proces wychowania i kształcenia młodzieży.

Karty zgłoszeniowe do udziału w konferencji – maksymalnie 3 z jednej instytucji – (dla każdego uczestnika oddzielnie, podpisane przez osobę delegującą oraz zeskanowane) należy przesyłać na adres j.bieszke@warmia.mazury.pl do 30 sierpnia 2022 r.

Załącznik – Karta zgłoszeniowa